Toekomst

De voorzitter van de Europese Raad sprak op een conferentie in Nederland (Oosterbeek) en gaf een niet mis te verstane boodschap door aan zijn toehoorders. “Vergeet de jeugd niet”. Volgens van Rompuy moeten we zorgen dat de jongeren betrokken blijven bij het bedrijfsleven en is dit noodzakelijk om de nodige creativiteit en innovatie in stand te houden. De recessie komen we wel weer te boven maar daarna moet er weer groei komen om de vergrijzing te betalen. Wanneer een hele generatie zich niet voldoende ontwikkelt vallen we in de toekomst in een zwart gat. Van Rompuy gaat zelfs zo ver dat hij suggereert dat zelfs de democratie in gevaar komt indien men de jeugd aan de zijlijn laat staan in deze economisch zware tijden. Dus is een sterk doelgericht jongerenbeleid noodzakelijk.

Steeds meer jongeren werkeloos

Maar liefst 5.6 jongeren in Europa hebben geen baan. Om je ene idee te geven. Meer dan een op de vijf jongeren is werkeloos. In Nederland valt het vergeleken met sommige andere landen nog mee. Wij hebben 10% werkeloosheid onder de beroepsbevolking tussen vijftien en vijfentwintig jaar. Spanje en Griekenland daarentegen kampen met een jongerenwerkeloosheid van meer dan 50%. Het behoeft geen uitleg dat deze landen in de toekomst problemen gaan krijgen. Zorgbarend is het feit dat de werkeloosheid onder jongeren in heel Europa stijgende is.

Er zijn verschillende pogingen gedaan vanuit de regering en werkgevers- en werknemersorganisaties om een plan te maken om de problemen de kop in te drukken maar tot op heden zonder resultaat. Doordat het probleem in ons land (nog) meevalt wordt er niet echt serieus werk van gemaakt en er is ook niet echt geld beschikbaar.

Een probleem voor de jongeren die wel werk hebben is het uitblijven van vaste arbeidscontracten. Hierdoor is het moeilijk om carrière te maken binnen een bedrijf en zijn de jongeren als gevolg daarvan niet erg kapitaalkrachtig. Vervolgens is het voor een hele generatie een probleem om een hypotheek te krijgen om een huis aan te kunnen schaffen. Dus ook de onroerend goed markt merkt de gevolgen van de problemen op de arbeidsmarkt.